TV ROZAFA - Ne jemi kudo!

Switch to desktop Register Login

DELEGACIONI AUSTRIAK I PAQES NE SHKODER

PefaqesuesteAkedemisesëPaqesAustriake, ishushtarakedheushtarake, kanevizituartemerkurenqytetin e Shkodres, ku  upritenngakryetariiBashkise, Lorenc Luka. Misioniikesajorganizateeshtekontributi per forcimin e paqes ne bote, dhevizitaneShqiperieshte e pestaqebejne ne Ballkan.Gunther J. Rozenits,përfaqesuesiAkademisësëPaqesnëAustri, sidhepërfaqesuesiAustrisënëNATO,perketevizite u shpreh:

 

(sinkron - Gunther J. Rozenits, përfaqesuesiAustrisënë NATO)

 

 

KryetariiBashkise, LorencLuka,theksoise  kytakimdhemesazhiitijështëdomethënëspërforcimine paqesmespopujve. Luka tha se besonteqegrupiipaqesnga Austria do tekontribuojeedhe per promovimin e metejshemteimazhitdhepotencialeveturistikeqekarajoniiShkodres.

 

(sinkron – Lorenc Luka, KryetariBashkise ) 

 

Gjateketijtakimi, miqtenga Austria kujtuanlidhjethistoriketeAustrise me Shqiperine e ne veçanti me Shkodren. Ata theksuan se janepikerishtketolidhjeqekanendikuar ne forcimin e vazhdueshemtebashkepunimitmesqeverivetedyvendeve, e konkretizuarkjo me shumeinvestimeaustriake ne Shqiperi,dukefilluarngaShkodra.

Hits: 159

Subcategories

Copyright © 2013 TV ROZAFA - Ne jemi kudo!. All Rights Reserved. Designed by Keminet.net

Top Desktop version